Detaylar, Kurgu ve baccaratta para kazanma hileleri

Yıllardır günün her saatinde Twitter’dan herkese laf yetiştiren Melih Asumançeklenmiş, ilk posta sustu. Tenha satır de yazamadı!

HÜSEYİN MACİT YUSUF/ Kıbrıs’ın izlemsel önemi, İngiliz çıkarları ve iki yüzlü siyaset (TAMAMI)

Sora sual§tura izini buldum. Ke§ke bulmasaydim!.. Kendini ansizin bin misli nasil onemsiyorsa, beni de ansizin bin misli kugumseyen yuzunu gordum. Ke§ke

§u kopruyu kurdular. bol mi ettiler efendim, kotu mu ettiler efendim? Ne ettiler? Bir dönem ben de du§undum bunu. Ug yil zip zip zipladim ortalikta. Bir kere elan inangliydim. Hem bile yarim yirtik inanglarin ocunu başlamak istercesine. Deli kabil, mecnun üzere takilip Omer’in, Aysel’in ve burda karinca surusu kadar gok olan onlarin kopyeleri pe§ine, sanki ben de gittigim, oturup kalktigim her yerde “Efendim, bu erk gok kotu bir kudret. Bu adamlar gok kepaze adamlar. Qok yanli§ i§ler yapiyorlar ve bile birlikte yapiyorlar kopekler! Memleketi hig du§unmuyor, bilcümle kendi gikarlarini du§unuyorlar. Qogunluga yarari olmayacak bir kopruyu, bilmem kag paralar yedirip elin adamlarina, getirip istanbul’un tuzu kurulan jgin, kendi adamlari igin kuruyorlar!

Emeği güzeşte herkesi candan kutluyor ve “Yiyin efendiler, yiyin” diyerek şiir sövmek istiyorum!

Gergekten de igine bir yigin yaprak tiki§tirilmi§, o yapraklarin arasina da sanki bir gecekondu onundeki bahgeden toplanmi§ sari gigeklerin katildigi ülke kap, tam sag ayagimin dibinde.

“Evlenince gittik efendim,” diyor karisi. Tuncer igin gug olan bir yaniti bulmaktan kurtariyor onu. Tuncer ise bir an once evet gozumun onunden gekilip işlemek, evet bana uzun boylu agilmak casino oyna igin yanip tutu§uyor. Gene duyarli gocukmu§.

O kadim ogrencimin yuzunun yarisim, kansmm yuzunun yarisiyla yanyana, nikah masasmm yakinlarinda bir yerde segiyorum. Yildiz’in rafine uzun elinin Tuncer’in alnina du§en bir siteye gidelim tutam sagi ok§ayarak yana gektigini dahi goruyorum.

Kendi gozumde hakkıyla du§tugum an, o an miydi? Aysel, butunuyle yabancisi bulundugu, ustelik hig ho§lanmadigi bir insanla dort duvar arasinda kalmi§gasina §a§hınç. §a§kin ve yikkin: Ummak bu adamcagizin a§kinlik, diye geveleyip durdugu §ey, iginde dort yildir sinsi sinsi besleyip buyuttugu kocaman bir du§manlik, ugsuz bucaksiz bir kinmi§!

Orada mevcut ba§ka aktör genglerden biri, evine donerken bir taksiye biniyor. Hig de inmezler taksilerden ve cemi §ofor karde§lerimizin kafasini §i§irirler: Arkada§im, sen bir emekgisin, kalk yurusene bizi yonetenlerin ustune!

O temiz§am Yildiz konusunda Ali Mahir’dan gayri hiç kimseye agilamazdim. Vakit ki§ gununun yedisine geliyor. Ya dukkani kapadiysa? Evet evde degilse? Acıklı bogrumde kalakalacaktim. §imdiden yarma nasil gikacagimi bilmeliydim. Yarin fakultede baştan Yildiz’la kar§ila§inca ne tavir takinacagimi bilmeliydim.

Boylece kolonya fasli bitmi§ oluyor. §imdi bu otobus bile mutfaginda fasılasız kapiska pi§en bir eve benziyor. Burnuma bizim Kuguk Esat’taki habbe kokusu geliyor. Aman, tika burnunu. Bir bile skolastik, hakkıyla ezelî kokulara donersek i§imiz var!

FİLİZ CEMSU/ “Dalgaları içinlayan gemiler kabil...” şemsin sofrasına hoş geldin Uzun aka!-(TAMAMI)

§imdi taa kulagimin dibine sokulmu§, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine dahi aksettirmek istemedigi bir sesle bap§uyor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Detaylar, Kurgu ve baccaratta para kazanma hileleri”

Leave a Reply

Gravatar